Artistene har gjort det! Har du tid til å gi oss din tilbakemelding?

start
 
Hvilke tilbud benytter du deg av i Kolben kulturhus?


 
Hvor ofte bruker du kulturtilbudet i Kolben?


 
Leser du programmet som kommer i posten?

     
 
Leser du om oss eller våre arrangementer i avisen?

     
 
Følger du oss i sosiale medier?

     
 
Har du fått oss anbefalt av familie/venner?

     
 
Abonnerer du på ett eller flere av våre nyhetsbrev?

     
 
Ser du annonsene våre i avisen. Hvor? Spesifiser i annet.


 
Benytter du deg av www.kolben.no eller www.kolbenkino.no?

     
 
Hva skal til for at du besøker Kolben oftere?


 
Hva kunne du tenke deg mer av i Kolben?


 
Hvordan kjøper du billetter?


 
Hvor lett var det å finne informasjon om arrangement og billettkjøp?


 
Sist du besøkte oss, hvordan vil du vurdere møtet med vår betjening ?


 
Sist du besøkte oss, hvordan vil du vurdere informasjonen du fikk i huset?


 
Sist du besøkte oss, hvordan opplevde du fasilitetene?


 
Sist du besøkte oss, hvordan vil du rangere totalopplevelsen?


 
Hvor gammel er du?

 
Kjønn


 
Bor du i Oppegård?

     
Takk for at du fullfører dette typeform
Lag ditt eget — det er gratis, enkelt & vakkert
Lag et <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform